Svinerådgiver Karina oplever bedre tilvækst, mindre diarré og lavere dødelighed hos pattegrisene

Karina Mikkelsen fra FarestaldsEliten har det som et klart mål at nedbringe antallet af døde pattegrise. Med 23 års erfaring som faglært landmand og svinerådgiver har hun specialiseret sig i farestalde. Hun oplever gode resultater med at bruge ZeroZinc Boost til at hjælpe de små grise til at klare ærterne.

Alle ved, at der er stor økonomisk gevinst ved at redde så mange grise som muligt. En reddet gris er ren fortjeneste, og det er ikke med medicinske løsninger, vi kan fikse det problem i Danmark.

Vi har avlet os frem til store kuld, men prisen er også, at de nyfødte kan være temmelig sensitive og behøver meget omsorg.

Hos en kunde med 600 søer i traditionel farestald, hvor 60 procent er gylte, havde pattegrisene meget diarre. Vi havde begrænset succes med elektrolytbehandling og medicinsk behandling, da jeg hørte om fodermidlet ZeroZinc Boost.

Vi blev enige om at prøve det, selvom de to ansatte var lidt tøvende over for byrden med at skulle give pattegrisene fodermidlet oralt i to dage og i et trug og derefter tildele i drikkevandet i fem dage.
Næsten inden de kom rigtigt i gang, var diarreen væk, og da den sporadisk dukkede op igen hos ca. 8-10 dage gamle smågrise, tog pigerne i stalden selv initiativ til at blande flydende ZeroZinc Boost op med vand og hælde det i en to liters trug.

To-tre dage senere havde grisene ikke diarré længere, fortæller Karina Mikkelsen og understreger, at diarréen ikke dukkede op igen.

Citaterne er fra artiklen “En reddet gris er ren fortjeneste” af Anette Eckholdt december 2020

Læs hele artiklen her 

Hans har fået højere mælkeydelse og lavere dødelighed