Hørfrø giver Christian Nydam Jensen 600 g ekstra pattegris ved fravænning.

Smågrisproducent Christian Nydam Jensen; Hadsten fravænner større pattegrise. Virkemidlet er at give hørfrø til soen i farestalden – men det er hørfrø i en særlig form, som forhandles under navnet Easylin.

 Januar 2021

 

Resultatet er 600 gram ekstra pattegris ved fravænning, tilvæksten er derved forøget betragteligt i laktationsperioden. Det kan ses med det blotte øje. Det eneste, Christian Nydam Jensen har lavet af nye tiltag de seneste to måneder, er tildeling af Easylin til søerne. Han har foreløbig kunnet sende rundere pattegrise videre til klimastalden. 

Søerne har under hele perioden i farestalden fået 200 g af hørfrøprodukt Easylin om dagen. Det er et pulver, som vi har tildelt manuelt én gang dagligt i fodertruget mellem fodringerne. Søerne er meget interesseret i det, og det lugter godt – lidt af rugbrød, fortæller Christian Nydam Jensen.

 Christian og Carina Nydam Jensen er 11. generationen på gården Nydamsgaard ved Hadsten med 250 ha markbrug. I 1998 byggede han nye stalde, hvor han i dag har 700 søer, og de 30 kg tunge smågrise leverer han til eksport. Ægtefællen Karina har en hundepension. Staldanlægget, som han passer sammen med to fuldtids-, en deltidsansat og en praktikant, er konventionelt og søerne står i bokse i farestalden, og foderet får han fra Himmerlands Grovvarer.

Regnestykket holder 

På Nydamgaard fravænner man i gennemsnit 16 smågrise pr. kuld, og pattegrisedødeligheden ligger omkring14 procent. Christian Nydam Jensen laver selv ekontrol. Han har altid en regnemaskine på sig og gør meget ud af at indsamle data fra stalden og studere dem. Jeg har tidligere hørt, at hørfrø er godt for søerne, og jeg kan godt lide tanken om, at Easylin er et naturligt produkt, som bare er mekanisk forarbejdet - ekstruderet – for at mere og flere af gode omega 3-fedtsyrer i frøet bliver tilgængelige, siger han og understreger, at han også kan lide regnestykket.

 Omkostningerne til Easylin, i den dosering vi kørte med, er 42 kr. pr. kuld. Ved 16 fravænnede grise giver det 2,63 kr. pr. gris. Det skal sættes op imod gevinsten ved 600 g mervægt ved fravænning, som jeg i henhold til SPF-noteringen for 7 kg grise sætter til 7,95 kr, lyder beregningerne og han konkluderer:

 Det ser da pænt ud at have et nettoresultat på ca. 85 kr. pr. fravænnet kuld. Det er da til at føle på.

 Han oplever ikke, at medarbejderne klager over den slags ekstra opgaver med tildeling af Easylin – tværtimod synes de, at det er spændende, når indsatsen hurtigt og tydeligt kan ses på pattegrisene. Det er for tidligt at sige noget om eventuelle andre effekter af Easylin på både smågrise og søerne, men han tror, at de store sunde pattegrise har nemmere ved skiftet til smågrisestalden, og at det vil kunne aflæses i foderforbruget.