Zink erstatning – nye tiltag og løsninger

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Del på print

Hvordan producerer man 7-30 kilo grise uden at bruge høje niveauer af zink oxid og samtidig undgå fravænningsdiarré? Svaret er desværre sværere end først antaget, men der er faktisk nye løsninger der tegner lovende... spørgsmålet er bare om vi er villge til at betale prisen!

Året 2022 er lige om hjørnet – og svinebruget i Europa står over udfordringer meget lig dem der sloges med i 2006, hvor brugen af antibiotika som vækstfremmer blev forbudt. Brugen af zink oxid fjernes helt fra redskabskassen i svinebruget – og zink erstatningsstrategier er et af de mest diskuterede emner, selvom ingen entydig og endelig løsning synes fundet (endnu).

Som foregangsland inden for svinebrug er det naturligt at mange andre producentlande kigger på Danmark for løsninger – og nylige studier og erfaringer kaster da også noget lys på emnet, og indikerer brugbare løsninger. Indtil juni 2022 er det tilladt at tilsætte op til 2.500 ppm zink oxid til foder brugt indtil 14 dage efter fravænning når det sker på recept – hvilket i dag er næsten standard. Der er i dag nye tendenser i svinebruget der indikerer at brugen bliver nedsat signifikant - uden at man ser en stigning i brugen af antibiotika.

Tendensen antages primært at skyldes en reduktion på niveauer ned til 1.500 ppm med et par gårde i Danmark, der er helt zinkfrie. Takket være gjort arbejde hos SEGES der viste, at det til trods for den tilsyneladende manglende effekt af probiotika, gær og tang var det muligt lavere brug til 1.500 ppm uden væsentlige negative effekter på ydelsen

Zink forbrug, Dansk svine produktion 2009-2015
Antibiotika forbrug, Dansk svineproduktion 2009-2015

Det er værd at notere at de bedrifter der er mest succesrige med at fjerne zink fra foderet, uden at se en stigende tendens til fravænningsdiarré, har vigtige fællestræk:

  • Generelt reducet protein indhold i foderet, men med lidt højere indhold af lysin
  • Tiltag til at øge foderindtaget umiddelbart efter fravænning
  • Brug af særligt erfarent personale til staldafsnit med fravænnede pattegrise
  • Højt sikkerhedsniveau, og klare regler for færdsel mellem staldafsnit.

Der er ingen “snuptags-løsning” – men et brugbart billede tegner sig.

Det synes åbenbart at der ikke er en snuptags løsning eller enkelt ingrediens der kan erstatte zink oxid som middel imod fravænningsdiarré. Det er fortsat klart at en tilrettet fodringsstrategi er den mest effektive og letteste metode for langt hovedparten af danske svinebrug. De mest effektive fodringsstrategier afprøvet af SEGES i 2018 for smågrise mellem 7-30 kg bygger på at kombinere indflydelsen af lavt protein indhold, brugen af forskellige fodertilskud, lavt kalk-indhold og mindre justeringer af aminosyre sammensætningen. Desværre er de mest effektive strategier forbundet med en ikke ubetydelig ekstraudgift på op til 8Kr per gris. Andre fodringsstrategier med næsten tilsvarende effekt havde en lidt lavere ekstraudgift (6kr/svin), mens andre kombinationer var uden nævneværdig effekt på diarré og tilvækst.

Det er bemærkelsesværdigt at begge ovenstående succesrige strategier bygger på brugen af organiske syrer i foderet. Dette understreger hvor vigtige disse komponenter er i en optimeret fodringsstrategi. (Læs mere om brugen af organiske syrer i foderet i vores tidligere blog om emnet.) Når vi studerer detaljerne i de bedste fodringsstrategier, ser vi at et syre-produkt der kombinerer laurinsyre, smørsyre, caprin-og caprylsyrer sammen med fenoler og polyfenoler giver det klart bedste resultat. Endvidere ses det at indholdet af højt fordøjelige foderstoffer er vigtigt for den ønskede effekt

Et nyt alternativ til at erstatte zink oxid.

Innovad er et firma som Agmondo har valgt at promovere centralt på vores handelsplatform på grund af deres generelt nytænkende tilgang til produktudvikling – og især indsatsen for erstatning af zink oxid.

Vi har således en palette af produkter inden for området fravænningsdiarré – men især produktet Lumance® er i meget hastig fremgang på grund af effekt og pris. I Spanien har udfordringen med fjernelse af antibiotaka og zink fået en stor integreret producent med mere en 10 Million svin/år til at introducere Lumance® som et centralt element i deres fodringsstrategi. Resultaterne har været overbevisende; producenten har idag helt fjernet antibiotoka og zink i foderet – og har endvidere set væsentlige forbedringer på alle parametre forbundet med fravænningsdiarré:

Effekt af Lumance® vs. positiv kontrol

Parameter Kontrol Lumance®
Tilfælde af diarré 15% 2.5% *
Dødelighed sfa. fravænningsdiarré 17% 0% *
Vægt (kg) 18.77 19.33 *
Foderudnyttelse (kg foder/ kg) 1.357 1.275 *

Lumance®: 4 kg/ton foder
Kontrol: 2.500 ppm zink oxid & neomycin
* P <0,005

Lumance® er et kombinationsprodukt der indeholder tributyriner, propionsyre, sorbinsyre, laurinsyre, caprin- og caprylsyrer såvel som planteekstrakter og æteriske olier. Med andre ord et kombinationsprodukt der indeholder alle de væsentligste komponenter i ovennævnte succesrige forsøg. Største forskel er den meget lavere pris – der ligger I størrelsesordenen 3kr/svin; et niveau der fuldt kompenseres af de dokumenterede produktionsforbedringer. Se yderligere detaljer om brugen af af Lumance® i vedhæftede teknisk produkt artikel (på engelsk).

Innovad har endvidere, på lige fod med de danske studier, set at smågrise der øger foderindtaget både før og under fravænning har mindre risiko for at få problemer med fravænningsdiarré. Firmaet har sålededes udviklet produktet TasteMaster der beviseligt øger krybbe foder indtag og samtidig indeholder vigtige letoptagelige komponenter der sikrer dyret en og sikker tilvækst efterfravænning – til en udgift i størrelsesordenen 1,5 kr/svin.

Ved at kombinere brugen af de 2 produkter adresseres nogle af de væsentligste udfordinger I forbindelse med udfasning af zink oxid. Det er således muligt at introducere en fodringsstrategi der kontrollerer patogener og understøtter udviklingen af en sund tarmflora – foruden at udvirke et hurtigere foderoptag og tilvækst. Kombinationen af de 2 produkter er beviseligt meget omkostningseffektivt – og significant billigere end de afprøvede (virksomme) alternativer.

En fleksibel tilgang

Ligegyldigt om du er begyndt at lede efter erstatninger til zink eller ej, er det klart at der ikke kommer “en simpel løsning”. Det er tydeligt at der ikke kommer én løsning der vil kunne bruges alle steder, men at der skal ændrede strategier og tiltag til for at sikre en fremtid uden fravænnings-diarré. Det er dog lige så klart at der nu er strategier og anbefalinger på plads der kan sikre den ”zink-frie” fremtid – til udgifter på niveau med de nuværende. Ikke den samme løsning til alle – men differentieret efter behov og forhold. Selvom der er 28 måneder til at forbuddet mod brug af zink træder i kraft (Juni 2022) anbefales det derfor allerede nu at undersøge og afprøve alternative strategier – starte en udviklingsplan der i god tid inden forbuddet, for at sikrer din bedrift og produktion.

De vigtigste forhold at tage i betragtning er:

  • Proteinindholdet i foderet omkring fravænning skal generelt reduceres en smule
  • Tilsæt fodertilskud der sikrer optimal tarmflora og reducerer uønskede bakterier og kim i foderet
  • Tilsæt fodertilskud der øger foderindtag i perioden omkring fravænning
  • Lav en strategi for, og brug erfarent personale i fravænningsstalden
  • Lav en strategi for biosikkerhed til, og imellem, staldafsnit, især omkring fravænningsstalden.

Vi er bistår gerne med forslag til strategier og løsninger til dine specifikke behov.

Om forfatteren

Jason Lorjé

Jason Lorjé

Jason er Adm. direktør og grundlægger af Agmondo. Han har som dyrlæge arbejdet mange år indenfor pharma og foderadditiv industrien.

Skriv en kommentar

Scroll til toppen