Foderet kan neutralisere din fodersyre og ødelægge dit indtjeningspotentiale

Som i min første artikel i serien om brugen af organiske syrer vil jeg i denne også bruge en kop kaffe som eksempel til at forklare hvorledes foderet binder - eller neutralisere - syrer og hvordan det påvirker dit driftsresultat.. mere end du forestiller dig.

Sidst gennemgik jeg hvorledes pH og pKa hænger sammen. Vi brugte forskellige sødemidler i kaffen til at forklare syrerne og temperatur som analogi for pH. Du vil huske at vi fandt at en syre kan optræde i spaltet eller ikke-spaltet form i en opløsning og at det er den ikke-spaltet form som er bakteriedræbende. Graden af spaltning afhænger af pH i opløsningen.

Som sidst er det tid til at du henter en kop kaffe - jeg venter imens!

Fik du hentet kaffen? Som du ved foretrækker jeg mælk i min kaffe, og som sidst tilsætter jeg en teske sukker (syre) både for smagen - og for forståelsen. Lad os antage at min kaffe er 85°C varm - eller i min sammenligning til syrer, at pH ligger i området omkrig pH 4 til pH 5, og at vi har tilsat myresyre (som "sukker"). Myresyre har en pKa-værdi på 3,75, hvilket i eksemplet svarer til en "temperatur" på 75°C. pH i opløsningen er således lidt højere end det pH hvor halvdelen af myresyren er spaltet (= myresyrens pKa værdi). I intervallet pH 4 til pH 5 er der lidt mere spaltet end ikke-spaltet syre tilstede i opløsningen, fordi pH er højere end pKa værdien.

Dette er som også nævnt i sidste artikel vigtigt at vide, fordi det er det ikke-spaltede myresyre molekyle der kan trænge ind i bakteriecellen og derved forstyrre væksten eller helt dræbe bakterien. Vi går mere i dybden med mekanismen i de følgende artikler, og tager det helt overordnede indledningsvist.

pH'et i maven med foder ligger mellem pH 4 og 5, hvilket gør at der er en mindre del af myresyre molekylerne tilgængelige til at dræbe bakterier. Da pH-skalaen er en logaritmisk betyder det at en stigning på én pH enhed medfører 10 gange færre antal af komplet myresyre molekyler til at dræbe bakterier. Det vil sige at for myresyren ved pH 4,75 har en faktor 10 færre ikke-spaltede molekyler end ved pH 3,75 som er syrens pKa.

Vi har således nu myresyre hvor størstedelen er spaltet - og en mindre del ikke-spaltet eller i "hel" tilstand.

Som jeg sagde tidligere kan jeg godt lide lidt mælk i min kaffe - men nogle bestanddele af mælken påvirker hvor sød min kaffe smager. Hvis jeg tog en café latte - fordi jeg er fra København - ville jeg ikke opleve kaffen så sød som ellers fordi sukkeret gemmes bag andre smagskomponenter. Jeg oplever således ikke sødeevnen af de frie H+ ioner eller tilsvarende den anden frie del af det spaltede myresyre molekyle, den anioniske HCOO. Anionen HCOO vil blive bundet med natrium, kalcium eller zink i væsken og danne natrium-, kalcium- eller zink- formiat og udfældes. Tilsvarende vil andre ingredienser som proteiner eller aminosyrer (fra mælken) binde de frie H+ ioner.

Nøglen her er at når de frie ioner og anioner bindes til andre molekyler mister de evnen til at gendannes som myresyre fordi de frie H+ ioner er taget ud af opløsningen. Oveni kommer så at når de frie H+ ioner fjernes stiger pH - hvorved sukkerets evne til at søde min kaffe falder.

Denne effekt til at binde de frie ioner fra syren kaldes syre-bindings effekten (på engelsk ABC - Acid Binding Capacity). Normalt er det ikke et problem i voksne dyre fordi der i maven er masser af kraftige syrer. For eksempel giver saltsyre masser af frie H+ ioner. Myresyre anionen HCOO binder sig så til en af de frie H+ ioner og - vupti - har vi fået gendannet myresyren og den antibakterielle effekt. Problemet opstår således i foder der har en høj syre-bindings effekt eller har en masse andre ingredienser der vil "stjæle" (binde) overskuds H+ ionerne og derved mindske muligheden for at gendanne myresyren.

Sådan virker Syre-Bindings effekten

 • nul
  Ikke-spaltet molekyle
 • nul
  Spaltet syremolekyle med fri H+ ion
 • nul
  Ingrediens der binder H+ ioner
 • nul
  Foder ingrediens der binder HCOO– anioner

I opløsningen binder ingredienser som bl.a. proteiner, klor, ilt de frie ioner fra den spaltede syre. Anionerne bindes til natrium, zink og andre stoffer fra de tilsatte organiske komponenter i foderet.

Problemet er særlig udtalt hos ung-dyr der endnu ikke har opbygget deres evne til at producere mavesyre (saltsyre) fuldt ud. Især fordi mange de gængse foderblandinger indeholder store mængder fiskemel, skummemælk pulver og valle der alle har meget stor syre-bindings effekt. Du bemærkede måske at jeg tidligere inkluderede zink på listen over stoffer der binder anionen HCOO. Faktisk har zink den højeste syre-bindings effekt af alle de mineraler vi tilsætter til smågrise foderet. Hvis vi ser på tilsætningsniveauet af medicinsk zink og typiske niveauer af organiske syrer som myresyre, mælkesyre eller propionsyre ligger de typisk på hhv. 2,5kg/ton (zink) og 5 kg/ton (syre). I tabellen nedenfor kan du se er det niveau hvor syrene stort set er neutraliseret. Det er altså ikke overraskende at syrerne ikke altid virker - hvis ikke vi er påpasselige med at sammensætte fodret så de frie ioner og anioner bindes!

Ingrediens ABC @ pH 4 g / kg foder ABC 0,4 kg foder / dag
Zink 16321 2,5 16321
Myresyre -13550 5 -27100
Mælkesyre -5079 5 -10158
Propionsyre -1358 5 -2716
Calciumformiat -3983 5 -7966
Blandingssyre -8756,35 5 -17512,7
Blanding af 50% myre-, 30% mælke- og 15% propionsyre


Så hvad gør vi for at rette op på dette..?

Nu ved vi jo at pH er en logaritmisk skala - når vi flytter pH en enhed har vi 10 gange flere molekyler i opløsninger der kan bidrage til at dræbe bakterierne. Indledningsvist skal vi arbejde på at finde et alternativ til den medicinske brug af zinkoxid som udfases i 2022 grundet nye miljøkrav fra EU. Der er desværre ingen lette løsninger - men af de tilgængelige løsninger for zink erstatning er brugen af syreblandinger være en effektiv og konkurrencedygtig vej.

Brugen af blandingssyrer - og valg af fodersammensætning er vigtige parametre som påvirker hinanden. Vi ved at vi i foderblandinger der indeholder calcium formiat kan erstattes med myresyre eller andre organiske syrer der har 2-3 gange lavere syre-bindings effekt. Derudover kan vi reducere brugen af natrium bikarbonat (natron), kalk og andre syre-bindende ingredienser som fiskemel eller mælkepulver til det mindst nødvendige niveauer. Mange bække små kan gøre at du kan få den fulde effekt af de, til tider dyre indkøbte, organiske syrer. Dermed sikre man størst gevinst for pengene gennem et reduceret bakterietryk og en forbedre foderfordøjeligheden.

I den næste artikel i vores serie vil vi se nærmere på, hvilke syrer der fungerer bedst imod hvilken type mikroorganisme, og hvad der er forskellen mellem og syre og syresalt.

I mellemtiden skal du efterlade dine kommentarer eller spørgsmål nedenfor, så svarer jeg dem så godt jeg kan.

Skriv en kommentar

Scroll til toppen