Opskriften på den gode ensilage, som du har ledt efter

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Del på print

Når det er tid til at vælge produkter til ensilering, er der meget at tænke på: hvilke afgrøder, hvilket tørstofindhold, opbevaringsmetode eller hvornår på året det skal udfodres. I sommeren 2018 oplevede mange mennesker problemer med varmedannelse i ensilagestakken - hvordan kunne dette være forhindret?

På trods af usikre mælkepriser er det stadig en god idé at bruge tilsætningsstoffer til ensilage eller konservering af korn / majs. Når du har valgt din ensilage strategi er det vigtig at tænke på de skjulte omkostninger, som ikke fremgår direkte af regnskabet - som for eksempel tab af tørstof under opbevaringen. Det er de færreste der vejer al den ny høstede grovefoder før ensilering og ved udfodring, og kan derfor ikke vudrere det faktiske tab i tørstof. Forsøg viser at det ikke er ualmindeligt at have et tørstof tab på 15-25%, hvilket betyder, at hvis du høster 100 ha, kan du have tab svarende til 15-25 ha1. Omkostningerne til sletning, snitning, transport og indkøring i siloen gælder jo for hele mængden, så tab af tørstof medfører meget store omkostninger, både direkte og indirekte. Heldigvis kan tab af tørstof reduceres ved hjælp af ensilerings hjælpestoffer.

I de senere år er det blevet udbredt at bruge biologisk baserede ensileringsmidler i form af hetero- eller homofermentative blandinger af probiotiske bakterier. Mange oplever dog at det kan være svært at få øje på fordelene ved brugen af disse midler. Videnskabelige forsøg, både herhjemme og internationalt, med ensileringsmidler har ligeledes givet blandede resultater, med svagt eller ingen effekt i både majs2,3,4,5 og græsensilage4,5,6.

I vores nabolande har der længe været en tradition for at bruge kemiske ensileringsprodukter i form af organiske syrer. Faktisk har organiske syrer som midler mod gær og svamp i ensilagen7 været brugt i mere end 50 år – og med stor evidens for succes. Desværre er der meget få studier der direkte sammenligner brugen af probiotiske kulturer og kemiske midler til ensilering.

Ensilering med en organisk syre resulterer i en øjeblikkelig pH-reduktion på én enhed, hvilket sparer værdifuldt sukker og energi i dit foder. Sukker der ellers vil blive forbrugt af mælkesyrebakterier til at opnå en pH-reduktion. For at opnå en hurtig pH-sænkning anbefales det at anvende produkter der indeholder myresyre eller saltet af myresyre. Den store fordel ved at bruge myresyre og propionsyre salte som natriumformiat eller kalciumpropionat er, at de har næsten samme effekt som de rene syrer, men er meget lettere at håndtere på gården. Det betyder også, at produkterne klassificeres som ikke-ætsende på metal.

Ilt er fjenden til den gode ensilage. Det er vigtigt at undgå ilt i ensilagestakken eller siloen. Mange er gode til at stakke i tynde lag , og pakke ensilagen godt. Det er vigtigt at stakken dækkes godt til med plast på siderne og dobbeltlag ovenpå for så at afslutte med presenninger, med sand eller træflis som vægt ovenpå. Du skal sikre at plasten er tæt så vinden ikke "skubber" luft ind. Mange bruger dæk som vægt – men ulempen er at disse efterlader en hel del plast uden nogen vægt eller dækning. Man bør holde sig langt fra at bruge halm til at dække stakken, da rotter og mus bygger reder i halmen og risikoen for at de bider huller i plasten med iltlækager som resultat, er stor.

Sådan bør ensilagesiloen tildækkes

Pakning af en silagesilo

Gode råd til ensilering

Fyld ikke alt i siloen på en eller to gange; det er bedre at:
• Køre max. 20-30 cm tykt græslag og så pakke det med en tung maskine
• Fortsætte med at pakke ½-1 time efter det sidste læs
• Dæk siloen tæt og forsigtigt umiddelbart efter den endelige pakning
• Juster pakke maskinens vægt til mindst 0,25 * lastekapacitet i timen. For eksempel: Hvis kapaciteten er 40 ton i timen * 0,25 = Maskinen bør veje mindst 10 ton for at pakningen skal blive tæt nok.
• For at kunne følge med, når høstkapaciteten er høj, kan du lægge to silokamre på samme tid, hvis der ikke er plads til både læssemaskine og pakke maskine (traktor) samtidigt i én silo.

For at sikre en god og holdbar ensilage helt til ibrugtagning, anbefaler vi at bruge propionsyre eller saltet af propionsyren. Propionsyren hæmmer gær og skimmel samt forhindrer varmedannelsen og øger lagringsstabiliteten.

Husk, at en ensilage med et højt tørstofindhold og et højt sukkerindhold, dvs. en god ensilage, har en øget risiko for varmedannelsen på grund af vækst af gær og skimmel, når siloen åbnes. Mange har oplevet problemer med et i fugtige og varme høstår.

Hvis du har et problem med varmedannelsen på udtagningstidspunktet, kan du afhjælpe det ved at sprøjte enten propionsyre eller et andet propionsyrebaseret produkt på det friske snit. For eksempel anbefaler vi at forebygge ved at på-sprøjte ProMyr ™ XR 680, som er et Premium-blandingsprodukt, til ensilage. Den har en bred vifte af effekter og kan bruges som ensileringsmiddel til både græs, majs eller blandede ensilage og sørger for en hurtig sænkning af pH og sikrer mod gær og skimmel.

Bemærk at ProMyr ™ XR 680 er ikke velegnet til at forhindre varmedannelse ved blanding af fuldfoder. Her anbefaler vi ren propionsyre, eller endnu bedre ProMyr ™ TMR Flexible - eller ProMyr ™ TMR Solid, hvis du har brug for et tørt produkt.

Sidst, men ikke mindst - skulle uheldet være ude og du finder gær eller skimmel på udtagningstidspunkt kan nogle af de negative effekter af mykotoksiner afhjælpes ved at bruge en toksinbinder. Agmondo har en bred vifte af produkter til dette formål; kontakt os hvis du har brug for vejledningen om disse produkter.

Tørstof % Græsensilage Blandet ensilage <25% kløver Kløver ensilage >25% kløver Majs Hele korn TMR Blandede korn <30% vandindhold Blandede korn >30% vandindhold Varmedannelse Gær og skimmel
ProMyr ™ XR 680 25-45 %
ProMyr TMR™ Flexible > 45 %
Propionsyre
ProSid MI ™ 700

↑ meget velegnet → egnet ↓ ikke velegnet 

  1. Tab ved ensilering, opbevaring og udfodring, Charlotte Jensen, Ensilering af majs og græs Intern rapport, Husdyrbrug Nr. 21. marts 2010
  2. Virkning af ensileringsmidler i majs - ensilering 2008 Niels Bastian Kristensen et al. Ensilering af majs og græs Intern rapport, Husdyrbrug Nr. 21. marts 2010
  3. Giver ensileringsmidler i majs bare mælk i tanken og sundere køer? Karen Helle Sloth et al. Ensilering af majs og græs Intern rapport, Husdyrbrug Nr. 21. marts 2010
  4. Effekter af ensilatadditiver på opsamling. Muck RE og Kung I: Ensilage: Mark til feedbunk. Proces from Silage: Field to Feedbunk North American Conference. Ithaca, New York: Northeast Regional Agricultural Engineering Service; 1997: s. 187–199.
  5. Virkningerne af forskellige antimykotiske tilsætningsstoffer på gæring og aerob stabilitet af majsensilage Kleinschmidt et al. 2005 Mejeri Sci. 88: 2130-2139
  6. Virkning af ensileringsmidler i græs - ensilering 2009 Niels Bastian Kristensen et al. Ensilering af majs og græs Intern rapport, Husdyrbrug Nr. 21. marts 2010
  7. Ensilageundersøgelse: Faktorer, der påvirker tørstof og kvalitetstab i ensilage Borreani et al. 2017, Mejeri Sci. 101: 3952-3979

Om forfatteren

Jason Lorjé

Jason Lorjé

Jason er Adm. direktør og grundlægger af Agmondo. Han har som dyrlæge arbejdet mange år indenfor pharma og foderadditiv industrien.

Skriv en kommentar

Scroll til toppen