Instruks ved påfyldning af palletanke

Ved bestilling af bulk produkt beder vi dig arrangere palletankne og læse dette instruks, så fyldningen kan gå så glat som muligt.

Følgende gælder ved påfyldning:

Følg sikkerhedsreglerne i henhold til de vedlagte oplysninger "Sikkerhedsregler for palletankfyldning" (se nedenfor)

Det er meget vigtigt, at disse regler følges, ellers kan vi ikke påfylde dine palletanker.

Både produkt- og leveringsetiket skal sidde på palletankerne før udfyldning. Du kan finde produktetiket her og leveringsetiket her som print filer.

Vær nemt tilgængelig og kontaktbare, når du venter påfyldning af palletanker

 • Det gør det lettere for chaufføren, hvis du som modtager er tilgængelig telefonisk under påfyldningsarbejdet.
 • Du vil også blive kontaktet via telefon / sms et par dage før levering. Chaufføren ringer også, når bilen er på vej. Er du ikke tilgængelig, vil evt. ekstra omkostninger ved en ny levering blive opkrævet.

Vejen, der fører op til påfyldningsstedet, skal kunne køres med lastbil og helst med trailer.

Der skal være sneryddet på vejen op til aflastningspladsen. Det samme gælder for selveste aflastningspladsen.

Sikkerhedsregler for påfyldning af palletanke

Af sikkerhedsmæssige årsager stilles følgende krav til palletankerne. Beholdere der ikke opfylder sikkerhedkrav kommer ikke til at kunne genopfyldes. Hvis produktet skal returneres på grund af en utilstrækkelige antal palletanke, vil du blive opkrævet for de ekstra omkostninger, der er afholdt.
Det påhviler dig som kunden, at de indstillede krav i henhold til sikkerhedsreglerne er overholdt. Chaufføren har ret til ikke at fylde palletanke, hvis kravene ikke er opfyldt.

 1. Børn, hunde eller uautoriserede personer må ikke være til stede ved påfyldning
  Den eller de personer, der skal hjælpe ved påfyldning, er beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker og kedeldragt.
 2. Palletanke skal være i rimelig stand
  • Beholdere må ikke have huller, revner eller på anden måde være beskadiget.
  • De må ikke være deform af slag eller anden ydre kraft. Den sunkne beholder anses også som deform.
  • Plasten i beholderen må ikke være sprød sfa. langvarig eksponering for sollys.
  • Tung, mørkfarvet plastik indikerer lang eksponering for sollys.
  • En palletank skal kunne holdes til et ordentligt slag med en hammer eller anden hård genstand.
 3. Beholderen skal være tom
  • Beholdere skal tømmes helt, produktrester må ikke overstige 4 liter.
  • Der må ikke være andre rester eller forurenende stoffer i beholderen.
 4. Der skal være etiketter på palletanken
  • Det er modtagerens pligt at anbringe den korrekte etiket.
 5. Hanen må ikke fastgøres til beholderen under påfyldning
 6. Palletankerne skal placeres forsvarligt og let tilgængeligt
  • Hver palletank skal stå udendørs og på et plant underlag.
  • Påfyld ikke indendørs eller på trailere.
  • Om vinteren skal påfyldningsstedet være fri for is, og det skal ryddes rundt om containerne.
  • Beholderen skal kunne nås med en 6 m slange fra køretøjet.
 7. Rengør indvendigt og udvendigt, og ingen is eller sne på toppen
  Beholdere skal være rene både inde og ude og må ikke være dækket af sne, is eller andre genstande.
 8. Palletanke skal drejes i den rigtige retning
  Palletanke skal stå side om side med hanen og etiketten vendt udad, så føreren kan se, at det rigtige produkt fyldes i den rigtige beholder hos den rigtige kunde, og at hanen ikke lækker.
 9. Dokumentation
  For at undgå enhver tvist om hvordan aflæsningstedets tilstand var ved leveringen, vil dette blive fotograferet af føreren. Al dokumentation er kun til intern brug og vil blive udført ved hver aflastningstilfælde.

Klik på hende for at downloade en udskriftsversion af disse instruktioner

Scroll til toppen