Calves and crimped grains

Kom i gang med crimpning: Konservering af valset korn

Crimpning af korn kan udvide høstvinduet med op til 3 uger. Dette gør det muligt at høste tidligere og dermed med den maksimale næringsværdi af afgrøden. Det ideelle tidspunkt er hvor kornet har et vandindhold på 35-45% hvilket giver den bedste ensilage og den bedste stabilitet.

Forsøg på Reading University viser yderligere fordele ved crimpet korn idet det kan forbedre dyrets ydelsesevne ved en langsommere frigivelse af stivelse og protein i vommen sammenlignet med fodring af almindeligt tørret korn. Formålet med crimpning er at bevare afgrødens foderværdi som foder af god kvalitet med minimalt tab af næringsstof og til den laveste udgift. Ved hurtigt at sænke pH-niveauerne med myresyre reduceres tab af næringsstoffer, og proteinkvaliteten i foderet opretholdes. Tilstedevær af bakteriesporer og gæringsprodukter (f.eks ethanol, ammoniak, smørsyre og CO2), har negativ indflydelse på foderkvaliteten. Disse skal holdes på et absolut minimum ved en god konservering/ensileringsproces af det crimpede korn. Indholdet af propionsyre reducerer både risikoen for opvarmning i de tidlige trin i silofyldnings processen, og efter åbning af siloen, og bidrager derved til at sikrer en fortsat god kvalitet.

Kornets fugtindhold bestemmer mængden af mælkesyre produceret under opbevaring. Et fugtindhold over 30% tilskynder til gæring, således at mælkesyre vil blive produceret under ensileringsproces. Ved et fugtindhold under 30% vil fermentering være begrænset, og resultatet vil være mere som konservering i et iltfrit miljø. Det er vigtigt at vælge det rigtige produkt passende til kornets fugtindhold. I Danmark er det normalt at anvende ren Propionsyre 99% ca. 5 – 7 L/ton til crimpning (kræver HACCP) og som bruges ved 35% fugtindhold eller derover.

Fordele ved crimpning af korn

Crimpet korn har en mere fordelagtig protein- og stivelsesnedbrydningshastighed i vommen sammenlignet med senere høstet tørret korn (Reading University 2018). Dette kan resultere i reduceret risiko for metaboliske sygdomme som vomacidose (sur vom). Vomacidose kan i sidste ende give en øget surhedsgrad (lav pH) i blod og andet væv, hvilket har en negativ indflydelse på koens mælkeydelse og almindelige velbefindende. Når stivelsen er for let tilgængelig for vommikroberne, har mikrofloraen nemmere ved at omsætte det til flygtige fedtsyrer som propionsyre, m.m. hvilket er årsag til at vommen bliver sur. Som en ond cirkel er sur vom med til at øge forgæringsgraden og sænker NDF. Sur vom øger foderpassagehastigheden og sænker opholdstiden i vommen. Dette medfører et øget foderindtag. Da NDF-nedbrydningen er afhængig af opholdstiden i vommen vil reduceret opholdstid medføre reduceret NDF-fordøjelighed. Normalt producerer koen selv natriumbikarbonat som modvirker denne forsuring, men i den moderne ko med meget høj ydelse er dette nogle gange ikke være nok, især når vi har en høj tilgængelig stivelse som i majs.

Det er derfor nødvendigt at hjælpe koen med at holde det rigtige pH i vommen. Nogen tildeler natriumbikarbonat eller bruger sodakorn, da dette forbedrer pH niveauet og sænker nedbrydningshastigheden af stivelsen. Et alternativ er at gøre stivelsen mindre tilgængeligt for mikroberne ved at crimpe kornet og derefter konservere det med propionsyre. Dette fører til en lavere forgæringsgrad i vommen. Crimpning er derfor en af metoderne som hurtigt vinder indpas til at reducere risikoen for at koen udvikler vomacidose.

Ønsker du en mere skånsom og stadigvæk højt koncentreret, effektiv, ikke-ætsende og sikkert løsning end propionsyre til at bruge ved crimpning, er ProSid ™ MI 700 produktet for dig! Ved hjælp af esterificeret propionsyre forstærkes virkningen af produktet, og er med en høj koncentration af syre og lav fordampning, effektiv og meget sikrere at anvende end rene organiske syreopløsninger.

Opsummering

Crimpning: Er en omkostningseffektiv måde at producere foder af høj kvalitet til alle husdyr.
• Sørg for, at alle frø er knust / valset
• Kontroller plastikinddækning regelmæssigt for skader under opbevaring
• Vent 4–6 uger, før siloen åbnes
• Åbn ikke silo i begge ender

Fordele

• Øget høstvindue, høst ved optimal ernæring værdi
• ProSid MI700 er højkoncentreret, men en skånsom syre, der fungerer under normale forhold
• Forhindrer væksten af uønskede mikroorganismer
• Bevarer ernæringsværdien i foderet
• Reducerer tørstof-tabene under opbevaring og ved åbning af siloen
• Hæmmer nedbrydning af protein

Skriv en kommentar

Scroll til toppen