Fusarium - håndtering af mykotoksiner starter i marken ved høst

Som en konsekvens af de seneste års varme og tørre somre er risikoen for at der er mykotoksiner i de nuværende kornlagre høj. Forskning i afgrøderne i 2018 viser DON som det mest udbredte mykotoksin i Europa. Men hvem er denne DON, og hvor kommer han fra?

DON omtales ofte som dets alias 'Vomitoxin', fordi tilstedevær i foderet fører til at dyrene afviser foderet og hvis foderet alligevel indtages medfører det opkast. Det officielle navn er deoxynivalenol - men hvem kan udtale det? Så derfor kaldes toksinet i daglig tale DON.

Hvad er DON?

DON er et mykotoksin, hvilket betyder, at det er en giftig sekundær metabolit produceret af organismer fra svamperiget. Det forekommer i korn som hvede, byg, havre, rug og majs, ris, sorghum. Svampe fra Fusarium-familien er normalt årsagen til Deoxynivalenol (DON), det er yderst giftigt og frembringer en lang række immunologiske forstyrrelser. Den er især kendt for at inducere foderafvisning og opkast hos svin, hvorfor det alternative navn vomitoxin Deoxynivalenol (DON) normalt forekommer sammen med andre Fusarium-toksiner, såsom Zearalenone, Nivalenol og dets derivater samt gruppen fumonisins.

Forekomsten af DON er sikker på at have negativ indflydelse på vækst, ydeevne og velvære hvis de indtages i betydelige mængder. DON hæmmer proteinsyntesen, og får hjernen til dels at mindske optagelse af aminosyren tryptophan og dels at reducere syntese af serotonin. Reduktion i serotonin syntesen er ansvarlig for den vigtigste negative virkning af DON hos husdyr, nemlig foderafvisning.

Hvordan kan DON håndteres?

Når DON er til stede i din afgrøde på høsttidspunktet er det umuligt at få det ud uden brug af toksin-bindere. Det anbefales derfor generelt at bruge et godt mykotoksin bindemiddel i foderet. Absorptions effektivitet er meget vigtigt når du vælger din strategi mod mykotoksiner. I Agmondo har vi flere løsninger – både indenfor konventionelle toksin bindere og indenfor syrer – dit valg skal afhænge af den strategi som passer bedst til din bedrift og dine behov. Vi står klar til at hjælpe med råd, vejledning - og de rigtige produkter.

Løs problemet tidligt

For at stoppe væksten af de svampe der er til stede på høsttidspunktet er det ikke altid nok at tørre kornet nede til 15%. Vi ser ofte udfordringer med sidste års afgrøder sidst på sæsonen når du nærmer dig bunden af siloen – her ser vi ofte et meget højt tilstedevær af svampe og de afledte mykotoksiner. Dette ville kunne være undgået ved behandling med syrer allerede høsttidspunktet. Teknisk er propionsyre det foretrukne middel til at inhibere svampen, men Propionsyre som ren syre kan være besværlig at håndtere. Ønsker du et mere skånsomt og høj koncentreret produkt er ProSid MI700 et af nye produkter Agmondo bringer på markedet. ProSid MI700 gør syrekonservering mere sikker og er mindre ætsende – men med samme høje effekt overfor svampen.

Ude på marken kan man holde svampetrykket nede ved at sørge for at sidste års afgrøder nedpløjes effektivt i slutningen af ​​høsten. Hermed undgås at fusarium overlever, og derved skaber grundlag for fremvækst næste år. Meteorologerne forudser varme og tørre somre fremover, og en strategi mod fusarium vil hjælpe dig i det lange løb.

Vi står som altid klar til at hjælpe, og har netop nu gode tilbud på de produkter du kunne for behov for til at håndtere svampeproblemer i dine afgrøder.

Skriv en kommentar

Scroll til toppen