Få styr på konservering af korn og undgå svampe og deres toksiner.

Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Del på print

I Danmark er vi traditionelt afhængige af korntørring som den primære løsning til konservering af korn, mens de fleste af vores nabolande vælger at bruge syrer, enten som den eneste metode, eller som supplement til tørring af korn. Mens korntørring ser ud til at fungere for de fleste, hører vi stadig ofte om svampetoksiner, også kendt som mykotoksiner i foderet. Især på denne tid af året, når mængderne af korn i siloerne begynder at blive lav, og kornet er blevet opbevaret længe, er risikoen for mykotoksiner stor. Korn, der blev høstet både i 2018 og 2019 , har angiveligt givet problemer med mykotoksiner, hvilket krævede en vis behandling for at opretholde foderkvaliteten.

Problemet med skimmelsvampe er selvfølgelig udviklingen af svampetoksiner, der kan have adskillige negative effekter på husdyr, reproduktion og ydeevne. SEGES overvåger Fusarium-toksinniveauer i vinterhvede hver høst og finder generelt høje niveauer af vomitoksin (DON) med et gennemsnit på 63% af prøverne som positive de sidste 17 år. Nogle år er niveauerne lave som i 2014 med 4% og andre år så høje som 99%. Mens de samme tal for ZEA har et lavere gennemsnit på ca. 28%, og varierer fra år til år fra 0% til 63%. Ser man på majs, er problemet væsentligt større, og anbefalingen er simpelthen - kend niveauerne i fuldkorns-mais, inden de bruges til foder.

I betragtning af at dette er et vedvarende problem, spurgte vi Lars Brendstrup, vores egen ekspert inden for foderhygiejne og kornbeskyttelse, ”Hvorfor stoler vores nabolande mere på brugen af syrer til kornbevaring?” Lars har arbejdet globalt for Perstorp AB, en af Agmondo´s vigtigste partnere, som forretningsudviklingschef inden for foderkonservering, inden han kom til os. "Hovedårsagerne hertil er, at det er væsentligt mere sikkert med syren end med tørring. Det fundamentale er at kontrollere og reducere svampeudviklingen i hele opbevaringsperioden, og det giver en større fleksibilitet med hensyn til tørstofindholdet ved høst og vigtigst af alt er det billigere end tørring af korn," siger Lars. Hans generelle anbefaling er, at man som et minimum skal behandle foderkornet med ren propionsyre 99%, eller et produkt som MondoGrain , der ikke kræver HACCP. Produkter som disse er ikke kun forbeholdt krympning, ensilering eller TMR-behandling, men også som en standard til fremstilling af foderkorn egnet til langvarig opbevaring i åbne eller lukkede kornsiloer. "Ved at behandle kornet med propionsyre ser vi, at korn kan opbevares sikkert i op til 6 måneder uden vækst af mugsvampe," tilføjer Lars og fortsætter, "Den største ulempe ved propionsyre er, at det er ret ætsende over for udstyret, og at der er meget sikrere alternativer tilgængelige, som den mere klassiske MondoGrain syreblanding eller det nyeste produkt designet til dette formål - ProSid MI700.”

Aerob udvikling af skimmelsvampe under opbevaring

Skimmelsvampens tilstedeværelse og dermed risiko for at mykotoksiner kan udvikle sig under aerobe forhold i siloen, når lommer i stakken har høj fugtighed, øges betingelserne for uønsket vækst. Variation i temperatur mellem dag og nat, især om sommeren, kan skabe ideelle betingelser for vækst.

I løbet af dagen opvarmes siloen, hvilket medfører fordampning af fugt i kornet.

Om natten afkøles siloen, hvilket får fugt til at kondensere langs siloens sider

ProSid MI700 er den seneste innovation med hensyn til konservering af korn og et af alternativerne til propionsyre, der vinder betydelig indpas, især i Tyskland. ProSid MI700 giver samme fordele ved propionsyre, men samtidig er det også betydeligt mindre ætsende og kan forlænge opbevaringstiden til op til 12 måneder. Teknologien bag ProSid MI700 er en patenteret propionsyre glycerolester. Mere almindelige glycerolestere er plantefedt eller triglycerider. Når et triglycerid består af tre fedtsyrer bundet til et glycerolmolekyle, består Prosid MI700 af fedtsyremolekyler - propionsyre - bundet til glycerol kombineret med ren propionsyre. Dette gør ikke kun produktet stærkt koncentreret i propionsyre (83%), men fungerer som et fedt, der reducerer overfladespændingen, hvilket betyder, at produktet binder godt til afgrøden. Derudover er den meget mindre flygtig end ren propionsyre, hvilket reducerer fordampning, gør den ikke-ætsende og derfor let at håndtere. Endelig, da det er et fedt, betragtes det som et komplementært foder og kræver derfor ikke HACCP som propionsyre. Ved at bruge 3-4 kg / ton kan du opbevare dit korn i op til 12 måneder og reducere risikoen for at udvikle skimmelsvampe og dermed udviklingen af DON, ZEA mykotoksiner i dit korn helt til næste høst, hvilket også fjerner behovet til mycotoxin-bindemidler.

Fugt langs indersiden af silovæggene førte til udvikling af svampe og spiring af korn.

Skimmel udvikler sig i majs på en sydvendt væg om vinteren, sandsynligvis på grund af solvarme. 
(Iowa State University Extension)

Med stigende krav til produktion af zinkfrit foder bliver vigtigheden af at opretholde et højt niveau af foderhygiejne i hele foderforsyningskæden meget vigtig. Brug af propionsyre, MondoGrain eller ProSid MI700 kan hjælpe dig med at opretholde et godt og hygiejnisk foder, samt god kontrol med patogene bakterier, skimmelsvampe og gær i korn med en relativt høj vandprocent. Din ekstra bonus er, at du ved at kontrollere disse patogener, der lever af proteinet og stivelse i kornene, også opretholder ernæringsværdien af dit korn.

Agmondo har betydelig intern ekspertise inden for konservering af korn, så kontakt os hvis du er bekymret for skimmelsvampe, mykotoksiner eller har foderhygiejne problemer på bedriften. 

Hvordan man praktisk konserverer korn med syrer

Produktet påføres i kornet direkte ved høsten før opbevaring.

Kontroller temperaturen dagligt i de første par uger, og kontroller derefter en gang om ugen. Dette gælder alle konserveringsmidler. En temperaturstigning på 4 grader celsius eller mere indikerer, at doseringen er for lav og / eller utilstrækkelig blandet

Ærter, bønner og rapsfrø skal behandles to gange. Ved den første behandling skal du bruge halvdelen af den anbefalede dosis og gentage behandlingen efter 3 dage med den anden halvdel.

Om forfatteren

Jason Lorjé

Jason Lorjé

Jason er Adm. direktør og grundlægger af Agmondo. Han har som dyrlæge arbejdet mange år indenfor pharma og foderadditiv industrien.

Skriv en kommentar

Scroll til toppen